Lynghuse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-1

Fredningsnr.
35213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 15 x 8 m indtil 1 m høj. 2 bæresten af kammer. Randsten: S 6, Ø 2, N 9. Vestenden bortgravet.
Undersøgelsehistorie  (10)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, paa høj jævn Bakkeskraaning. Retning Øst-Vest. Vestenden forstyrret. Længde mindst 75', Bredde 24'. Ingen kendelig Jordhøjning. Af Randstene findes: i Sydsiden 2 staaende, 3 faldne; i Østenden 1 staaende ( 4 1/2' høj), 1 falden; i Nordsiden 6 staaende, 7 faldne; flere af dem ere beskadigede ved Afflækning.- 20' fra Østenden i Stensætningens Midte et ødelagt Kammer, hvoraf nu kun de to Sidestene ere tilbage. Retning Nord-Syd. Den ene Sidestens Længde 7'; Afstanden mellem Sidestenene 2'; de rage 2 1/2' op af Fylden. Bortslæbt henimod Stensætningens vestlige Ende ligger med den flade Side opad en Overligger, 7' lang, 5' bred, 2' tyk, noget formindsket ved Afflækning. (Jfr. udateret Brev fra van Deurs). Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 15 x 8 m., indtil 1 m. høj; 2 Bæresten af Kammer. Randsten: S. 6, Ø. 2, N. 9. Vestenden bortgravet.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 0,4 x 25,0 x 8,0 m. Ø-V. Randsten: Ø 3, S 6, V 3, N 8. Midt på højen 2 store bæresten fra et rektangulært kammer N-S. V-enden af højen usikker. En sten i højens midtlinie kan være en randsten; På den anden side synes den N-lige randstensrække at fortsætte længere mod V og en uregelmæssig, uopdyrket højning strækker sig ca. 8 m. V for stenen. Midterstenen er ovenfor talt som randsten, mens længden indbefatter den uregelmæssige højning. Ligger på en stump mark i sommerhusområde. Bevoksning: 1983: Græs

1986 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indberetning fra Proprietær van Deurs.

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Privat opsamling
Kalundborg Museum
Indlevering af privatsamling bestående af 147 oldsager af flint, 2 af bjergart samt enkelte skaller (mollusk) og et stykke knogle. Oldagerne kan gennemgående ikke dateres præcist indenfor ertebølle eller tidlig neolitisk. Enkelte stykker peger dog mere præcist mod ertebølle. Hertil enkeltgenstande fra enkeltgravstid, senneo og muligvis br.a. Oldsagerne er fejlagtigt indgået til Kalundborg Museum og registreret med inventarnummer sammesteds. Oldsagerne er opsamlet ved flere enkeltlejligheder gennem 1980-erne på arealet tæt op til den fredede dysse.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)