Bildsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-2

Fredningsnr.
35214

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 13 x 8 m. Næsten ingen høj. 1 bæresten af et kam- mer. Randsten: V 4, S 9, Ø 4, N 11.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, paa høj jævn Bakkeskraaning. Retning VestnordvestØstsydøst. 36' lang, 21' bred. Jordfladen indenfor Stensætningen uregelmæssig. Randstenene tildels jorddækte; der findes: i Vestenden 3 staaende, 1 skreden; i Sydsiden 2 faldne, 8 mer eller mindre skredne; i Nordsiden 11 staaende. - 13' fra Vestenden ses i Jordskorpen det øverste af et forstyrret Gravkammers nordlige Sidesten (Retning omtrent som Stensætningens) samt et Par andre Stene, hvis Sammenhæng dermed ikke umiddelbart skønnes. Se Planche 19. Bevoksning: 1983: Græs

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 13 x 8 m.; næsten ingen Høj. 1 Bæresten af et Kammer. Randsten: V. 4, S. 9, Ø. 4, N. 11.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. ØSØ-VNV. Næsten ingen høj. Randsten: Ø 5; S 9; V 6; N 10. Spredt på højen ligger 4 sten, måske fra et ødelagt kammer. Løst på højen står en tønde til fodring af fasaner. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)