Knudsrødgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-3

Fredningsnr.
352143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 12 x 12 m. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En til alle Sider afpløjet egebeplantet Høj, paa høj Bakkeflade 37' i Tværmaal, 4' høj. Tvivlsomt Mindesmærke. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj på bakketop. Enkelte marksten i overfladen. Ikke fredet. Bevoksning: 1983: Græs

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2802
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 1,5 x 12 x 12, i ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2802
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)