Bildsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-4

Fredningsnr.
35215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 20 x 10 m indtil 1 m høj. Højen rundt afpløjet. Kammer med 4 bæresten og 1 dæksten. Randsten: V 3, S 8, Ø 4, N 3.
Undersøgelsehistorie  (8)
1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, af ringe dimensioner, ved Foden af jævnt skraanende Bakke. Retningen skønnes at have været Østsydøst-Vestnordvest. Stensætningen stærkt forstyrret, saa at dens Udstrækning ikke kan maales. Fra Vestenden til Gravkamret 9', fra Sydsiden til Gravkamret c. 8'. Ingen kendelig Jordhøjning. Af Randstene findes: mod Vest 1 staaende, 2 skredne, mod Syd 8 skredne eller faldne. I den forstyrrede Østende ligge 4, i den ligeledes forstyrrede Nordside 6 forslæbte Randstene. - Det vistnok tømte, nu halvt jorfyldte Gravkammer er dannet af 4 Bærestene (1 i Østendenden, 2 i Sydsiden, 1 i Nordsiden), 1 Overligger, der hviler paa sin Plads samt mod Vest en Indgangssten, der nu er stillet skraat. Kamrets Retning Østsydøst-Vestnordvest. Dets Længde c. 5'; dets Bredde mod Øst 1'7", mod Vest 2'2"; dets Dybde mindst 2'. Overliggeren er 7' lang, 6' bred, 3' tyk. [[Se Planche 20-21]]. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 20 x 10 m., indtil 1 m. høj. Højen rundt afpløjet. Kammer med 4 Bæresten og 1 Dæksten. Randsten: V.3, S.8, Ø.4, N.3.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 0,2 x 20,0 x 9,0 m. Orienteret Ø-V. Randsten: Ø 4; S 8; V 5; N 7. En del store sten på højen især Ø for kammeret; har ligget der så længe, at det ikke kan siges, om de hører til dyssen eller ej. Rektangulært kammer Ø-V af 4 bæresten og 1 dæksten; 2 sten i V-gavlen hører antagelig også til kammeret. Kun ubetydelig høj. Kammerets højde 1,35 m. Enkelte nyere marksten. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)