Knudsrødgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-6

Fredningsnr.
352133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1986: Dysse, 1 x 11 x 16 m. Randsten: 4 i syd, 4 i øst, 3 i nord, 2 i vest, og 7 større sten i højen. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Langdysse, hvis Randstene (ialt c. 25) paa en enkelt nær ligger uordentlig spredte. Retningen skønnes at have været omtrent Østsydøst-Vestnordvest. Bredde c. 20'; det bevarede Stykkes Længde c. 40'; tæt indenfor dets vestlige Ende ligge 3 større Stene, mulig angivende et ødelagt Gravkammers Plads. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning, 13 x 8 m., 3/4 m. høj, med en Del spredte Sten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højning, hvori ses mindst 28 store sten. Antagelig en langdysse orienteret Ø-V. Ved S-lige højfod en gammel tjørn. På højen står løst et foderskjul til vildtet. C-fredet. Bevoksning: 1983: Græs

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2802
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2802
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dysse, 1 x 11 x 16 m. Randsten: 4 i syd, 4 i øst, 3 i nord, 2 i vest, og 7 større sten på højen. I ager.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)