Humlebjergsdysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-8

Fredningsnr.
35218

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/10 1855, godsejer A.W. Bech, Valbygard. "Humlebjergdysse". Langdysse 30 x 10 med 6 x 7 m stor udvi- delse for østenden mod nord; 1,5 m høj. Kammer med 5 side- sten, uden dæksten. Randsten: N 11, V 4, S 3, Ø 5. I udvi- delsen 5.
Undersøgelsehistorie  (8)
1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Humlebjergsdysse". Retning Øst-Vest. 86' lang, 26' bred. Den græsklædte Jordhøjning har uregelmæssig Overflade og dækker det meste af Stenene, saa at af de fleste Randstene kun Toppen ses i Jordfladen. - Fra Østenden er mod Nord en Tilbygning 32' ud fra Langdyssen Nordside; Tilbygningens Bredde kan ikke længer maales, da dens Vestside er ødelagt (den har været over 17' bred); i dens Østside findes 2 væltede Randstene, i dens Nordende 3 skredne, en ligger forslæbt fra den oprindelige Plads. - I Hovedstensætningen findes af Randstene: i Nordsiden 16, i Vestende 3 faldne, 1 staaende; i Sydsiden 2 staaende, 5 faldne; i Østenden 3 faldne. - 56' fra Vestenden ses i Jordfladen Toppen af 5 af et rundt gravkammers Sidestene; Overliggeren mangler; Kamret ligger i Sydsiden af Jordhøjningen og naar kun lidt inden for dens Midte. Dets Tværmaal indvendig 7'. Udtil Stensætningens Sydside har fra Kamret ført en Gang, af hvis 4 Sidestene, som med Toppen rage op af Jorfladen, 2 staa paa Plads, 1 har sat sig indad og 1 ligger væltet udad. Gangens Længde skønnes at have været c 7', dens Bredde c. 2 1/2'. Dens Overliggere mangle. - Forbeholdt til Fredning ved Købekontrakt af 31/3 1852 thinglæst 16/10 1855. MS. (Se Planche 25). Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Humlebjergdysse", Langdysse, 30 x 10 m., med en 6 x 7 m. stor Udvidelse fra Østenden mod Nord; 1 1/2 m. høj. Kammer med 5 Sidesten, uden Dæksten. Randsten: N. 11, V. 4, Ø. 5; i Udvidelsen 5.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Humlebjergdysse", 1,5 x 30,0 x 20,0 m. Langhøj orienteret Ø-V, 30 x 12 m. med en 6-7 m. stor udvidelse mod N ved Ø-enden. Randsten: N 3; Ø ca. 5; S 3; V 5. I udvidelsen: V 0; N 3; Ø 2. I toppen af højen ses en del store sten, der dog ikke synes at danne noget kammer. På Ø-enden af højen en del marksten. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)