Lammedysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-9

Fredningsnr.
35219

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS knækket iflg. indberetning fra fredningsnævnet 30-1-1960. "Lammedysse", langdysse 25 x 6 x 1 m enkelte bæresten i østsiden. Randsten: N 4, V 16, S 4, Ø 14. En røn i østsiden.
Undersøgelsehistorie  (7)
1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Lammedysse". Retning Nordnordvest-Sydsydøst. 76' lang, 18' bred. Jorfyldens Overflade mellem Stensætningen noget uregelmæssig, gennemgaaende 1-2' høj. Af Randstene findes: i Nordende 2 faldne, i Vestsiden 14 staaende, 5 faldne, i Sydenden 2 staaende, i Østsiden 10 staaende, 7 faldne; en af Sydendens Stene rager 4' op af Jorden.- 33' fra Sydenden ses i Jordskorpen Resterne af det forstyrrede Kammer: to opretstaaende Endestene og en omvæltet Sidesten. Kamrets Retning = Stensætningens; dets Længde c. 4 1/2'. - Jorden er i ældre Tid stærkt bortpløjet fra flere af Randstenene især mod Øst. - Forbeholdt til Fredning ved Købekontrakt af 31/3 1852. MS.(Se Planche 26). Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lammedysse", Langdysse 25 x 6 m., 1 m. høj; enkelt Bæresten i Østsiden. Randsten: N. 4, V. 16, S.4, Ø.14. En Røn i Østsiden.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lammedysse", 0,7 x 28,0 x 8,0 m. Langdysse NV-SØ. Randsten: NV 4; NØ 15; SØ 4; SV 16. Midt i højen ses en bunke sten. 1 stor sten med pløjeridser, 1,7 x 1,4 x 1,2 m., er læsset af i et hul i randstenskæden i SV-siden. Der er plantet graner (5-10 år gamle) omkring dyssen, samt enkelte fyrre. Nærmeste træer ca. 1 m. fra randstenene; fjerneste ca. 10 m. Ejer lovede at fjerne stenen inden 1. maj 1984. Granerne var plantet af den forrige ejer; hvis det blev krævet, måtte de vel også fjerne dem. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)