Aasedisdyssen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-12

Fredningsnr.
352110

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech til Valbygaard. Afmærkn.: MS 1889. "Aaredysse". langdysse 20 x 9 m indtil 2 m høj. Kammer af 3 bæresten, dæksten noget derfra. Randsten: N 3, V 10, S 4, Ø 6. Langs sydranden 4 tjørne. Matr.nr. 13k: Høj i skel til matr.nr.
Undersøgelsehistorie  (8)
1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, paa høj Bakkeflade; "Aasedisdyssen" (Overstigsdyssen?) Retning omtrent Nord-Syd. 60' lang, 28' bred. Jordfylden c. 4' høj. Af Randstene findes: i Nordenden 3 skredne; i Vestsiden 10 staaende; i Sydenden 1 staaende, 2 skredne; i Østsiden 12, tildels næsten helt Jorddækte. - 35' fra Nordenden et tomt Gravkammer, hvis Overligger ligger med den flade Side opad, ved Vestsidens Randstene. Kamrets Retning omtrent Nord-Syd; dets Længde 4'10", dets Bredde c. 2'3"; dets Dybde mindst 2 1/2'. Bærestenens øvre Kant ligger i Jordfladen; den nordlige Endesten er c. 1'8" lavere end Bærestenene; den vestlige Sidesten og den sydlige Endesten have forskudt sig lidt. Den bortvæltede Overligger er c. 7' lang. Flere forslæbte store Stene henligger i Nærheden af Stensætningen. Fredet; Fredningen thinglæst 17/6 1873. MS. (Se Planche 27). Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Aaredysse", Langdysse, 20 x 9 m., indtil 2 m. høj. Kammer af 3 Bæresten; Dæksten noget derfra. Randsten: N.3, V.10, S.4, Ø.6. Langs Sydranden 4 Tjørne.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tommedysse" (tidligere "Åredysse"), 1,5 x 20,0 x 15,0 m. Randsten: N 4; Ø 7; S 4 ?; V 10. Antallet af randsten mod S er vanskeligt at afgøre p.g.a. tilførte marksten. Kammer i højens S-lige ende. Rektangulært, N-S, af 4 bæresten (begge gavlsten ret lave). 1 stor sten i højoverfladen V for kammeret er sandsynligvis dækstenen. På S-enden af højen en del marksten af ældre dato. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)