Horsedysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-14

Fredningsnr.
352111

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech til Valbygaard. Afmærkn.: MS 1889 "Horsedysse", anselig langdysse, 30 x 8 x 1 m. 3 kamre: østligste af 3 bæresten og lidt afvæltet dæksten, midter- ste 5 bæresten, 1 dæksten, vestligste 4 bæresten, 1 dæksten. Randsten: Ø 4, N 20, V 3, S 24. To unge bøge.
Undersøgelsehistorie  (8)
1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Horsedysse". Retning Vestnordvest-Østsydøst. 85' lang, 25' bred. Jordhøjningen lav, højest (indtil 3' høj) omkring Midten, og med uregelmæssig Overflade. Af Randstene findes: i Østenden 1 staaende (rager 4' op af Jorden), 3 faldne (heraf en 7' lang); i Nordsiden 19 staaende og skredne, 2 faldne; i Vestenden 3 faldne; i Sydsiden 21 staaende, 3 faldne. - 12' fra Østenden et Gravkammer, dannet af 4 Sidestene med en Overligger, som er skreden lidt mod Nord, men endnu hviler paa Bærestenene, hvis øvre Kant er i Jordfladen; skønnes at have været tømt. Kamrets Retning Vestnordvest-Østsydøst. Overliggeren er 7' lang, 5' bred, 4' tyk. Mod Øst indenfor Langdyssens Randstene findes 3 staaende og 4 faldne Stene i Halvkreds; de synes at tyde paa, at det østlige Kammer oprindelig har haft en særlig, rund Stensætning. - 29' fra Østenden et halvtømt Gravkammer, dannet af 4 Sidestene og en Overligger, der ligger paa sin oprindelige Plads. Kamrets Retning Vestnordvest-Østsydøst; dets Længde 4 1/2', Bredde 2 1/2'. Dybde indtil Fylden 1 1/2'. Sidestenene rage lidt op af Jordfylden: den vestlige Endesten har sat sig noget udad og naar nu ikke op til Overliggeren, men synes oprindelig at have været lige saa høj som de andre Sidestene. Den lidt beskadigede Overligger er 7' lang, 6' bred, 3'4" tyk. - 60' fra Østenden et lignende Kammer, uudgravet, dannet af 4 Sidestene, der rage lidt op af Jordfylden, med en ved Afflækning beskadiget Overligger, som hviler paa sin oprindelige Plads. Kamrets Retning omtrent Østsydøst-Vestnordvest; dets Længde c. 4', Bredde fra 1'5" (mod Vest) til 1'10". De 4 Sidestene ere paa det nærmeste lige høje. Overliggeren 6' lang, 5' bred, 3' tyk. - Fredet; Fredlysningen thinglæst 17/6 1873. MS. (Se Planche 28-29). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Horsedysse", anselig Langdysse, 30 x 8 m. 1 m. høj. 3 Kamre: Østligste af 3 Bæresten og lidt afvæltet Dæksten, midterste 5 Bæresten, 1 Dæksten, vestligste 4 Bæresten, 1 Dæksten. Randsten: Ø. 4, N. 20, V. 3, S. 24. To unge Bøge.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Horsedysse". Langdysse, 1,2 x 35,0 x 11,0 m., Ø-V. Randsten: Ø 6, S 23, V 6, N 19. I den Ø-lige ende af højen ses desuden 7 sten, der synes at stamme fra en (rund?) indramning af det Ø-ligste kammer. 3 kamre. Ø-ligste: Rektangulært, Ø-V. 4 bæresten + 2 mindre sten. Dækstenen skråt afvæltet. Kammeret jordfyldt. Midterste kammer: Rektangulært, Ø-V. 4 bæresten. Stor dæksten på plads. På kammergulvet knust flint. I kammeret ligger 2 spidse, kløvede sten, ca. 30 cm. høje. V-lige kammer: Rektangulært Ø-V. 4 bæresten. En dæksten. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse med flere kamre. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)