Grønhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-28

Fredningsnr.
352118

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech til Valdbygaard. Afmærkn.: MS 1888. Grønhøj, 4 x 14 m ret stejlt afgravet i nord.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordhøj, "Grønhøj". Den oprindelige Form beskadiget ved gammel Afgravning op ad Højens Sider, især mod Vest og Øst, saa at Højen nu har Form omtrent som en langstrakt Pyramide, med Retning Nord-Syd. I toppen en Affladning 18' i Nord-Syd, 8' i ØstVest. - Højen er 10' høj, 54' bred i Nord-Syd, 44' bred i ØstVest. Markfladen rundtom noget sænket ved Pløjning. - Fredet; Fredlysningen thinglæst 17/6 1873. MS. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grønhøj", 4 x 14 m., ret stejlt afgravet i Nord.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Grønhøj", 3,5 x 20,0 x 16,0 m.... Høj. Ret stejle sider, antagelig afgravet i gammel tid. Ifølge ejeren kan der mærkes sten med stenspyd mod SØ i højen; muligvis gangen til en jættestue. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)