Hylledysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-18

Fredningsnr.
352112

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech til Valbygaard. Afmærkn.: MS 1888. "Hylledysse", langdysse 30 x 8 m. 1 m høj. Intet kammer ses. Randsten: V 20, S 4, Ø 9, N 3.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Hylledysse". Retning Sydøst til Syd - Nordvest til Nord. 96' lang, 30' bred. Jordfylden c. 3' høj med noget uregelmæssig Overflade. 75' fra Sydenden to Stene paa tværs af Langdyssens Retning, mulig betegnende oprindelig Afslutning. Af Randstene findes: i Vestsiden 18 staaende, 1 falden; i Sydenden 3 skredne, 1 falden; i Østsiden 6 staaende, 4 faldne eller skredne; i Nordenden 1 staaende, 2 faldne. Mellem Stensætningen henligger flere forslæbte, tildels flakte, Stene. Intet Spor af Gravkammer. - Fredet; fredlysningen thinglæst 17/6 1873. MS. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hylledysse", Langdysse 30 x 8 m., 1 m. høj; intet Kammer ses. Randsten: V.20, S.4, Ø.9, N. 3.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hyldedysse", 1,0 x 32,0 x 12,0 m... Langhøj NV-SØ. Randsten: NV 4; NØ 10; SØ 5; SV 18. En dynge sten udenfor dyssen mod S lovedes fjernet. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)