Bildsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-19

Fredningsnr.
352115

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/10 1855, godsejer V.W. Bech, Valbygaard. Afmærkn.: 19/6 1905 vedtoges, at runddyssen og stenalders- mindesmærket ingensinde skulde forsynes med mær- kesten. Dyssekammer af 4 bæresten, ingen dæksten; et par hyldetræer.
Undersøgelsehistorie  (8)
1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, stærkt beskadiget ved Afpløjning til alle Sider undtagen mod Nord, hvor 2 Randstene findes. Afstanden fra disse til Gravkamrets Midte 17 1/2'; det oprindelige Tværmaal altsaa c. 35' (Jordhøjens nuværende Udstrækning i Nord-Syd 27', i ØstVest 20'), Højde c. 4'. - Det udgravede Kammer, hvis Overligger fattes, er dannet af 4 Stene, som rage ubetydeligt op af Jordfylden.Retning Øst til Syd - Vest til Nord. Endestenen mod Vest c. 1'3" lavere end de andre. Kamrets Længde 4'4", Bredde fra 2'10" til 3', Dybde 3'. Fredet, jfr. A.V. Bechs Skøde af 4/10 1855. (Se Planche 30). Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten, ingen Dæksten, et Par Hyldetræer.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille højning med dyssekammer, 1,0 x 6,0 x 6,0 m.. Dyssekammer af 4 bæresten, rektangulært, Ø-V. Kammeret er helt fyldt op med marksten og der ligger også en del sten på højen. Ejeren var ikke tilbøjelig til at fjerne stenene ("Hvad nytte gør gravhøje? De er jo bare i vejen"). Ejeroplysning på skema. ** Sagsbehandlerkommentarer ** SVH 26.04.1984: Der var pænt ryddet på højens sider, men selve dyssekammeret var opfyldt med sten. Talte med ejeren, der ikke var særlig indstillet på selv at fjerne stenene og heller ikke ville give tilladelse til, at undertegnede fjernede dem samme dag, idet der var tilsået på marken. Dyssekammeret, som er uden overligger, er anbragt i en ret lille højtomt og jeg mener, at stenene i kammeret i dette tilfælde virker beskyttende, både for gravkammerets indhold og stabilitet. Ejeren lovede, at han ikke ville pløje tættere til højen, end der allerede var gjort. Han oplyste, at den aldrig besøgtes af folk. Sagen betragtes som afsluttet. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)