Borhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-20

Fredningsnr.
352116

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/10 1855, godsejer A.W. Bech, Valbygard. Afmærkn.: 1909, Raklev Bohøj, 3 x 18 m. Foden lidt afpløjet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordhøj paa høj Bakkeflade, "Borhøj", afpløjet og afgravet om Foden, saa at den har omtrent rektangulært Grundrids. 10' høj, 55-60' i Tværmaal. Forbeholdt til Fredning ved Købekontrakt af 14/10 1855. MS. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bohøj", 3 x 18 m., Foden lidt afpløjet.

1941 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 157/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal besigtigelse
Journal nr.: 157/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bohøj". Høj. Toppen let affladet. Ret stejle sider, undtagen mod N. Lidt marksten. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)