Tårnhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-21

Fredningsnr.
352135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1986: Dysserest i rund høj, 1,8 x 14 x 14 m. Spredt på højen mindst 18 store sten fra kammer og randstenskæde. I ager.
Undersøgelsehistorie  (14)
1873 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3521:35, Status: A

1873 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1873 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Stenaldersmindesmærke, hvis oprindelige Form ikke med Sikkerhed kan bestemmes, saa vidt skønnes en 3-4' høj Runddysse med c. 24' Tværmaal og med c. 6 Randstene endnu staaende omtrent paa oprindelig Plads. Ved Afpløjning udenom Mindesmærket har dette faaet et uregelmæssigt firsidet Areal, hvis Sider ere fra 33' til 28' lange. Forbeholdt til Fredning ved Købekontrakt af 14/10 1855. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Aflysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning, 12 m. i Diam., med spredte Sten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest med mange store sten. En række på 3 sten går NØ-SV over den SØ-lige del af højen. Højen er dækket med krat og marksten, men 14 store sten kan skønnes at høre til stenalderanlægget. Der kan være tale om gang og dele af kammer af en jættestue. C-fredet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2843
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dysserest i rund høj 1,8 x 14 x 14 m. Spredt på højen mindst 18 store sten fra kammer og randstenskæde. I ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2843
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)