Bildsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-23

Fredningsnr.
352136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,8 x 10 x 12 m (nord-syd). Mod nordøst tre svære randsten. På toppen mod nord ses oversiden af en større stenblok. Mod syd flere større sten (hvoraf enkelte muligvis indkastet fra marken). Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1855 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3521:36, Status: A

1855 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1855 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt forstyrret Stenaldersmindesmærke, hvis oprindelige Form ikke længere skønnes. Danner nu en lav, ved Pløjningen skaanet Jordhøjning, som er 36' bred i Nord-Syd, 25' bred i Øst-Vest og paa hvilken flere (c. 12) større tildels flakte Stene henligge uden Orden. - Forbeholdt til Fredning ved Købekontrakt af 1/2 1855. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Aflysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 12 x 8 m., 1/2 m. høj.

1959 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1457/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,8 x 10 x 12 m(nord-syd). Mod nordøst tre svære randsten. På toppen mod nord ses oversiden af en større stenblok. Mod syd flere større sten (hvoraf enkelte muligvis indkastet fra marken). Græsklædt i ager. Fredet 1959, til gengæld for sb. 24.

1959 Tinglysning
Journal nr.: 1457/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, firkantet, længst N-S. Mod N ses 3 svære randsten; en fjerde er snarest tilbragt i ny tid. En sten i toppen kan høre til højen; nogle andre synes nyere. Mod S en del sten, der er anbragt af den forrige ejer for mindst 8 år siden. På toppen står et løst cementrør til fodring af fasaner. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)