Kirke-Stillinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-25

Fredningsnr.
352137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1986: Dysse, 1,5 x 15 x 15 m. Randsten: 6 i øst, 1 i nord. I ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1855 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3521:37, Status: A

1855 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1855 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Stenaldersmindesmærke, saavidt skønnes, en Langdysse med ringe Dimensioner. Danner nu en ved Pløjningen skaanet Højning i Marken, 60' lang i Øst-Vest, mod Øst 36' bred, mod Vest 32' bred. I Jordfylden ses spredt Toppen af ialt 10 Stene, af hvilke 5 i Højningens østlige Del staa i Retning Nordøst-Sydvest og mulig høre til en af Langsiderne i Stensætningen. - Forbeholdt til Fredning ved Købekontrakt af 1/2 1855. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomt af Langdysse, 20 x 12 m., enkelte spredte Sten.

1940 Aflysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj orienteret Ø-V. Randsten: Ø 6; N 1; V 0; S 0. 2 sten på S-siden (den ene med indskrift "Ingridshøj") står så frit, at de må være tilført. Højen står mod N, V og S med stejle sider, som om randstenene er fjernet. Ingen spor af kammer. C-fredet. Ifølge ejeren kan der mærkes sten i højen, mindst fra et kammer, snarest fra tre. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2842
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dysse 1,5 x 15 x 15 m. Randsten: 6 i øst, 1 i nord. I ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2842
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)