Bildsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-27

Fredningsnr.
352117

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech til Valbygaard. Afmærkn.: MS 1888. Langdysse 16 x 8 m 1 m høj. Kammer af 3 bæresten, ingen dæksten. Randsten: SV 4, NV 11, NØ 5, SØ 9.
Undersøgelsehistorie  (8)
1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Retning Nordøst-Sydvest. 42' lang, 24' bred. Ringe (indtil 2' høj) Jordhøjning. Af Randstene findes: i den sydvestlige ende 4 faldne (heraf den ene flakt); i den nordvestlige Side 5 staaende, 5 faldne; i den nordøstlige Ende 2 staaende, 3 faldne; i den sydøstlige Side 7 staaende, 2 faldne. Flere af Randstenene ere beskadigede ved Flækning og Afflækning. - 23' fra den nordøstlige ende et vistnok tømt, nu delvis jordfyldt, firsidet Gravkammer uden Overligger; baade Endeog Sidestene noget forskudte. Kamret er dannet af 6 Stene (1 i hver Ende, 2 i hver Langside; den ene af Sidestenene i den sydøstlige Side sprængt), hvis øvre Kant ligger i Jordfladen; de ere paa det nærmeste lige høje. Kamrets Retning Nordøst-Sydvest. Dets oprindelige Længde skønnes at have været c. 5' (Endestenenes Afstand foroven nu kun 2 1/2'), dets Bredde c. 2'. - Indenfor Stensætningen henligge talrige (c. 25) større Stene, dels forslæbte Randstene, dels afflakte Stykker af Overliggeren og af Randstenene. - Fredet; Fredlysningens thinglæst 17/6 1873. MS. (Se Planche 32). Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16 x 8 m., 1 m. høj; Kammer af 3 Bæresten, ingen Dæksten; Randsten: SV. 4, NV.11, NØ.5, SØ. 9.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,0 x 16,0 x 9,0 m. NØ-SV. Randsten: NØ 5; NV 16; SV 4; SØ 13. Stenene mod NV er delvis kløvede, mens andre er ret små og ikke med sikkerhed til at skelne fra senere tilførte sten: antallet er derfor omtrentligt. 4 sten lidt SV for højmidten synes at være langsiderne i et kammer i højens længderetning. Ingen dæksten. Iøvrigt ses en del store sten i højens overflade; heraf flere med sprængningshuller. 3 randsten i højens S-ende er rettet op af ejeren i 1960'erne. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)