Jonshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-39

Fredningsnr.
352120

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech, Valdbygaard. Høj, 2 x 11 m afgravet på alle sider; i toppen 2 bæresten af et kammer.
Undersøgelsehistorie

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ved Afgravning paa alle Sider stærkt forstyrret Høj, "Jonshøj", nu c. 7' høj, c. 35' i Tværmaal (oprindelig baade højere og bredere). I dens Top Rester af et udgravet stensat Kammer, nemlig to jævnsides stillede Sidestene, tilsammen 8' lang i Retningen Vest-Øst, og ligeoverfor dem en lignende forskudt fra den oprindelige Plads. I Nærheden af Kamret henligger en Dynge Haandstene øjensynlig stammende fra Udgravningen, som skal være foretaget omkring 1866 af Engelhardt og Vedel, og hvorved, efter Ejerens Meddelelse, skal være fundet to Menneskehoveder, som medtoges til København, samt et Lerkar. Fredet under 17/6 1873. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1893 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 11 m., afgravet paa alle Sider; i Toppen 2 Bæresten af et Kammer.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,6 x 14,0 x 11,0 m. Siderne stejlt afgravet i gammel tid. I toppen ses 3 bæresten fra et Ø-V orienteret kammer: 1 mod S, 2 mod N. Ud for kammeret 1 sten i højsiden mod V. 2 rævegrave lige udenfor den S-lige højfod; begge foret med cementrør. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.