Taarnhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-31

Fredningsnr.
352142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,8 x 15 x 15 m, med stor nedgravning i toppen. I ager.
Undersøgelsehistorie

1893 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet og udjævnet Høj "Taarnhøj" paa høj Bakke. Højen bortkørtes, efter Ejerens Meddelelse, i hans Bestedfaders Tid; der fandtes da mange (10-20) Urner med brændte Ben. Af fundne Genstande mindedes kun en Bronzenaal. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1909 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I efteråret 1909 stødte gårdejerens søn ved pløjning på endnu en grav, denne gang i højens udkant. Hans Kristensen forestod selv udgravningen af den formodede trækiste, og oldsagerne, et bronzesværd og fragmenter af en bøjlenål, indsendtes til Nationalmuseet.

1909 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gårdejer Hans Kristensen begyndte i maj 1909 at udgrave "kæmpehøjen" Taarnhøj på sin mark. Indtil 1850, hvor den blev afgravet og udjævnet for, at der kunne pløjes hen over den, havde den været egnens største og højeste. Hans Kristensen var fortørnet over, at Museets mand i forbindelse med herredsberejsningen havde afvist at lade højen undersøge og gik derfor nu selv i gang med det. Han gravede et hul ned midt i højen, og først da han ca. 5-6 fod under overfladen stødte på noget opløst egetræ, anmeldte han fundet til Nationalmuseet.

1909 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I slutningen af maj undersøgtes graven af museumsinspektør Hans Kjær, som fandt rester af en kiste, dannet af en udhulet egestamme og anbragt på en stenlægning. Imellem kistens bund og låg, der var faldet helt sammen, fandtes følgende bronzeoldsager, der viser, at den døde må have været en kvinde: en halskrave, en bælteplade og under den en dolk, to spiralfingerringe foruden nogle brudstykker af bl.a. en bøjlenål.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tårnhøj". Højrest, tidligere udgravet. Består nu af en jordvold omkring et krater til højbunden. Træer i krateret, iøvrigt græs og buske. Ret stejle sider. Virker i landskabet som en næsten uskadt høj. NB: Ikke fredet. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 1,8 x 15 x 15 m, med stor nedgravning i toppen. I ager.

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.