Kirke Stillinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-36

Fredningsnr.
352121

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/11 1890, gdr. H.Chr. Poulsen. Afmærkn.: MS 1890. Dyssekammer af 3 bæresten og 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tom Dysse uden Stensætning, i Toppen af en lille Jordhøjning, der kun naar lidt op paa Sidestenene. Dyssen er dannet af 3 Bærestene med Overliggeren paa Plads. Retning Syd til Vest - Nord til Øst, aaben i Nord. Kamrets Længde 6'3", Bredde mod Syd 2'6", Dybde 2'9" - 3'2". Overliggeren er 8 1/2' lang, 5 1/2' bred, 4' tyk. En tæt udenfor Kamrets Udgang liggende væltet Sten er mulig Indgangsstenen. - Fredlyst 18/11 1890. MS. (Se Planche 33). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1911 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udateret plan og prospekt.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 3 Bæresten og 1 Dæksten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af høj med dyssekammer, 1,0 x 10,0 x 6,0 m. Ligger i skel. Kammeret er rektangulært, N-S, åbent i N. En sten i højen udenfor kammeret kan dog være en udvæltet gavlsten. Kammeret måler indvendigt 1,9 x 0,95 m., udvendig højde ca. 2 m. Højen er under pleje. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pænt dyssekammer.

Litteraturhenvisninger  (0)