Grimskærdysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-38

Fredningsnr.
352119

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech, Valdbygard. Afmærkn.: MS 1888. "Grimskærdysse", anselig runddysse 1 x 12 m med kammer af 4 bæresten, 1 lavere tærskelsten og 1 stor dæksten; de 2 bæresten og dækstenen er væltet; i den ene bæresten en del skålformede fordybninger. 24 randsten. På tærskelstenen ses mindst 7 skålformede fordybninger.
Undersøgelsehistorie  (11)
1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, "Grimskærdysse". Tværmaal 28-29'; ringe (c. 1' høj) Jordhøjning mellem Randstenene. Der findes 22 staaende Randstene, hvoraf et Par ere skredne lidt, samt 2 faldne (ingen mangler). Desuden henligge baade uden- og indenfor Randstenene flere store tilslæbte Stene. - Omtrent i Midten et tomt Gravkammer, hvis Sidestene rage indtil 3' op af Jorden. Retning Vestnordvest-Østsydøst, aabent i Øst. Kamret er dannet af en Sidesten mod Syd, 2 mod Nord, en Endesten mod Vest, en Indgangssten mod Øst, samt en Overligger; Endestenen og den tilstødende Sidesten mod Nord ere skredne udad og Overliggeren derved gleden ned mod Nordvest, hvor den staar lænet til de to endnu staaende Bærestene. Kamret er c. 5' langt, mod Øst 2'10" bredt, og 4' dybt. Indgangsstenen er 1'9" lavere end Bærestenene. Den sydlige Sidesten har store Dimensioner (7' lang, 4' tyk. Paa den ydre Kant af dens Overflade, hvor den antagelig ikke var dækket af Overliggeren, er indslebet talrige (c. 20) nu tildels forvitrede skaalformede Fordybninger af 1 - 1 1/2" Gennemsnit og indtil 3/4" dybe. Overliggeren er 8 1/2' lang, 5' tyk. - Fredet under 17/6 1873. MS. (Se Planche 34-35). Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grimskærdysse", anselig Runddysse, 1 x 12 m., med Kammer af 4 Bæresten, 1 lavere Tærskelsten og 1 stor Dæksten; de 2 Bæresten og Dækstenen er væltet; i den ene Bæresten en Del skaalformede Fordybninger. 24 Randsten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 5088/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5088/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På overkanten af tærskelstenen findes mindst 6 skåltegn.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Grimskærdysse", 0,8 x 12,0 x 10,0 m. Runddysse med 22 randsten; hertil kommer, at der ligger en del store sten både indenfor og udenfor randstenskæden, hvoraf nogle kan være væltede randsten. Rektangulært dyssekammer, Ø-V, bygget af 4 bæresten. Åbent mod Ø, hvor der er en tærskelsten. Meget stor dæksten, som er sunket ned i kammeret og har presset de NV-lige bæresten ud. På toppen af den S-lige bæresten ses mindst 37 skålformede fordybninger. På tærskelstenen 7 skålformede fordybninger. Kammeret måler indvendig 1,7 x 0,85 m. Højen er under pleje. ** Seværdighedsforklaring ** Flot dysse, omend sammenfalden. Skåltegn. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Holbæk Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdig runddysse.

Litteraturhenvisninger  (0)