Brededysse
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-43

Fredningsnr.
352122

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech til Valdbygaard. Afmærkn.: MS 1888. "Brededysse", højrest med 2 dyssekamre, begge med 5 bæresten, lav tærskelsten og dæksten; på den sydligste 2 skibsbille- der og skålformede fordybninger.
Undersøgelsehistorie  (11)
1862 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1862 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To tomme Dysser uden Stensætning, "Brededysse", liggende Sydvest-Nordøst for hinanden med indbyrdes Afstand (fra Kammermidte til Kammermidte) af 17'. Begge firsidede, dannede af 5 Bærestene, en Indgangssten, og en paa Bærestenene hvilende Overligger, de staa næsten helt oven Jorde i en lav flad Jordhøjning. a) Den sydvestlige Dysse. Retning Nordvest til Vest - Sydøst til Øst.; aaben mod Øst. 6'2" lang, 3'9" bred, 3'3" dyb indtil Fylden. Indgangen 2' høj. Overliggeren 12 1/2' lang, 8' bred, 3 1/2' tyk; ved Afflækning har den mistet et Stykke af den ene Side. Paa dens Overflade er indslebet talrige (mindst 90-100) skaalformede Fordybninger, hvoraf den største er 1 1/2" dyb, 3 1/2" bred; mange af dem ere ved Forvitring næsten helt udviskede. b) Den nordøstlige Dysse. Retning Sydøst - Nordvest, aaben mod Sydøst. 5 1/2' lang, 4' bred, 2'9" dyb. Overliggeren er sunket noget; en af Sidestenene (mod Nordøst, nærmest Endestenen) er skreden noget udad; den modstaaende Sidesten er stærkt beskadiget ved Afflækning. Indgangens Højde nu 1'4". Overliggeren er 5'9" lang og bred, 3 1/2'tyk.- Fredet under 17/6 1873. MS. Se Planche 36-38. Bevoksning: 1983: Græs

1937 Museal besigtigelse
Journal nr.: 557/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Dækstenens søndre Kant findes et smukt Skibsbillede. [På SV-kammeret].

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brededysse", Højrest med 2 Dyssekamre, begge med 5 Bæresten, lav Tærskelsten og Dæksten, paa den sydligste 2 Skibsbilleder og skaalformede Fordybninger.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Breddysse". Højrest. Mod V ses 3 sten, mod Ø 2 sten, der antagelig er randsten. Heri 2 dyssekamre: S-lige kammer: Rektangulært, Ø-V. Bygget af 5 bæresten, dæksten og mod Ø 1 tærskelsten. Yderligere 3 sten ligger om kammeret. På dækstenen ses 2 skibsristninger samt talrige skålformede fordybninger. Kammerets indre mål: 1,95 x 1,4 m., højde udvendig 2,0 m. N-lige kammer: Rektangulært, Ø-V. Bygget af 5 bæresten, dæksten og mod Ø 1 tærskelsten. Kammerets indvendige mål: 1,7 x 1,4 m., højde udvendig 1,65 m. ** Seværdighedsforklaring ** To imponerende og velbevarede dyssekamre. Helleristninger! Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdig dysse med to kamre.

Litteraturhenvisninger  (0)