Svinevaadsdysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-45

Fredningsnr.
352124

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech til Valdbygaard. Afmærkn.: MS 1889. "Svinevaadsdysse", langdysse 32 x 9 x 1 m. 3 kamre, hver med 3 bæresten uden dæksten; de to (sydligst) ligger jævn- sides. Randsten: SV 4, NV 19, NØ 3, SØ 19.
Undersøgelsehistorie  (9)
1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Svinevaadsdysse" ["Svinevad Dysse"]. Retning Nordøst - Sydvest. 100' lang, 27' bred. Ringe (1-2' høj) Jordhøjning. Af Randstene findes: i Sydvestenden 4 staaende eller skredne (den ene 5' høj); i Nordvestsiden 15 staaende alle skredne, 4 faldne; i Nordøstenden 3 faldne; i Sydøstsiden 17 staaende eller skredne, 3 faldne. - Der findes 3 tømte Gravkamre, alle med Retning Sydvest - Nordøst, uden Overligger og dannede af 4 lige - høje Stene, hvis øvre Kant omtrent ligger i Jordskorpen. De to ligger jævnsides 42' fra Sydvestenden. Det sydøstlige er 6' langt, 2' bredt, indtil Fylden 2 1/2' dybt; Det tredje Kammer findes 67' fra Sydvestenden omtrent i Stensætningens Midte. Det er c. 5' langt, 2' bredt; indtil Fylden 2'4" dybt; den nordøstlige Endesten staar nu noget udenfor Sidestenenes Ende. - Fredet under 17/6 1873. MS. (Se Planche 39-40). Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Svinevaadsdysse", Langdysse, 32 x 9 m., 1 m. høj; 3 Kamre, hver med 3 Bæresten uden Dæksten, de to (sydligst) ligger jævnsides. Randsten: SV. 4, NV. 19, NØ. 3, SØ. 19.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Svinevadsdysse", 0,8 x 34,0 x 10,0 m. Langdysse orienteret NØ-SV. Randsten: SV 5;NV 19; NØ 4; SØ 17. Mod N i højen et jordfyldt, rektangulært kammer af 4 bæresten, NØ-SV. Ved siden af ses en stor sten i højoverfladen; måske dækstenen. Omtrent midt i højen ses 2 store sten i overfladen; Iøvrigt ses der ikke spor af flere kamre. Dyssen er en del overgroet med nælder og krat. Ejeren var interesseret i en plejeordning; der er en del turister om sommeren. Lidt marksten på hjørnerne af dyssen. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)