Graus Høj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-47

Fredningsnr.
35226

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Skelet, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/6 1873, skænket til fredning af hofjægermester A.V. Bech til Valdbygard. Afmærkn.: MS 1889. Graushøj 3 x 16 m. Beplantet med syrener i have.
Undersøgelsehistorie

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordhøj [["Graus høj"]] i Gaardens Have [Kildegaard], vanskelig at undersøge for Bevoxningen (Gran og enkelte Løvtrær), skønnes at være 8'-10' høj, c 50' bred. (Højen er forsynet med Udsigtsbænk, hvortil en Sti fører op). Fredet 17.Juni 1873. MS.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Graushøj", 3 x 16 m.; beplantet med Syrener, i Have.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Under verdenskrigen 1914-18 fandtes skeletdele ved højen. (Dommerindberetning 1959).

1959 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Graushøj". Højen er lidt uregelmæssig, antagelig efter ældre kreaturskader. NNV er siden ret stejl og ser ud til at være skredet lidt, nu beskyttet af omgivende beplantning og en ældre kvasdynge. V-siden er med en lidt mere "flad" side, men ser ellers velbevaret ud. Der er syren- og og andre buske samt mindre træer på højen, ellers mos og ingen vegetation. Der ses randsten, ialt 6 anes mod S og V. Højen er næsten skjult af omgivende beplantning og bygninger til gården. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Mellemstor høj ved gård.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.