Øster Stillinge

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-49

Fredningsnr.
35228

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 4 x 20 m. Mod N 2 randsten.
Undersøgelsehistorie

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund vel bevaret Jordhøj, c. 12' høj, c. 60' bred. Mod Nord ses 2 Randstene. Den omgivende Del af Marken noget sænket ved Pløjning. (Paa Toppen Generalstabsmærke). Bevoksning: 1984: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 20 m.; mod N. 2 Randsten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, ca. 5,0 x 24,0 x 18,0 m. i NS-lig retning. God pløjeafstand. Jævnt rundet og hvælvet. Der ses 2 randsten mod N og 1 mod V. Bevokset med græsser, noget afsvedet efter sidste halmafbrænding. Der anes en overpløjet høj, måler ca. 1 x 20 x 20 m. ca. 50 m. NNØ for denne. Der findes en cementklods på højtop med et jernrør, ca. 25 x 25 cm. En mindre ræve(?)grav i højsiden mod V. Højen ser velbevaret ud. Der er anbragt nogle mindre marksten mod SØ. Forvalter sagde, de blev fjernet efter høst, hvad han plejede at gøre. Den ligger højt i terræn ca. 60 m. fra landevej. Så vidt jeg forstod på forvalter ejes noget af (ejers navn opgivet) - nr. 3522-29, -12-14 ?. Det øvrige af (ejers navn opgivet)?. Talte kun med forvalteren, der fortalte om fund af skeletter og spidsbundede lerkar ved vej gennem Langebjerg og andre skeletter ved V-lige højning ved åsens fod. Fundet mens han var barn, ca. 40-50 år siden?. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Større høj i højgruppe højt i terræn. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.