Kelstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-61

Fredningsnr.
352125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 30 x 8 x 1 m. I midten kammer af 5 bæresten og 1 dæksten med mange skålformede fordybninger; i sydenden et kammer af 5 bæresten uden dæksten; mellem disse en bære- sten af et 3. kammer. Randsten: N 2, Ø 18, V 15.
Undersøgelsehistorie  (11)
1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Retning Sydsydvest-Nordnordøst. Den sydlige Ende forstyrret; det bevarede Stykkes Længde 95', Bredde 23-24'. Jordhøjningen mellem Randstenene uregelmæssig, indtil 3' høj. Af Randstene findes: i den nordlige Ende 2 faldne; i den østlige Side 18 staaende eller skredne, 1 falden; i den vestlige Side 10 staaende eller skredne, 6 faldne. - 48' fra den nordlige Ende et velbevaret uudgravet firsidet Kammer, dannet af 5 lige høje Bærestene (2 i Østsiden, 1 i hver af de andre), som rage lidt (1/2 - 1') op af Jordfylden, med Overliggeren hvilende paa sin oprindelige Plads. Kamrets Retning NordnordøstSydsydvest; dets Længde c 5', Bredde 2'2". Overliggeren er 5'8" bred, 8' lang, 3'3" tyk; paa dens Overside er indslebet talrige skaalformede Fordybninger; der taltes 25, men flere ere utvivlsomt udviskede ved Stenens Forvitring.- 60' fra Nordenden ses i Jordfladen en 5' lang Sten med Retning Nordnordøst-Sydsydvest, utvivlsomt den østlige Sidesten af et ødelagt Gravkammer.- 86' fra Nordenden ses i Jordfladen Toppene af et (tømt?) Gravkammers Sidestene, 5 ialt (1 i Vestsiden, to i Østsiden, 1 for hver Ende), alle lige høje. Det nu jordfyldte Kammers Retning Nordnordøst-Sydsydvest; dets Længde 4', oprindelig større, idet den nordlige Endesten er skreden noget indad; dets Bredde 1'11"; Overliggeren mangler. Se Planche 43. Bevoksning: 1983: Græs

1897 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 523/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 523/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forhandlinger vedr. køb af dyssen til fredning.

1917 Museal udgravning
Journal nr.: 314/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 30 x 8 m., 1 m, høj, I Midten Kammer af 5 Bæresten og 1 Dæksten med mange skaalformede Fordybninger; i Sydenden et Kammer af 5 Bæresten uden Dæksten, mellem disse en Bæresten af et 3. Kammer. Randsten: N. 2, Ø. 18, V. 15.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 0,8 x 33,0 x 8,0 m. Orienteret N-S. Randsten: N 3; Ø ca. 20; S ; V 16. Randstenene mod Ø er ret små og svære at skelne fra senere tilførte sten. I S-enden af højen er et rektangulært kammer af bæresten (plads til en sjette mod SV), orienteret N-S. Ingen dæksten. SØ-hjørnet er fyldt med løst opstablede sten, hvoraf nogle kan være tørmursfliser. Kammerets indvendige mål: 1,45 x 0,65 m., dybde 0,63 m. Ca. 10 m. fra højens S-ende ligger 1 stor sten i højens længderetning; måske sidesten i et kammer. Midt i højen er et rektangulært kammer orienteret N-S, bygget af 5 bæresten og 1 stor dæksten. I dækstenens overside er et stort antal skålformede fordybninger (ca. 40). Dyssen er under pleje. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn og ret velbevaret dysse med skåltegn. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot beliggende langdysse på mark.

Litteraturhenvisninger  (0)