Øster Stillinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-51

Fredningsnr.
35229

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 22 m. Foden afpløjet, men tilgroet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundagtig Jordhøj, c 12' høj, c 70' bred. Den oprindelige Form er noget forstyrret ved en Afpløjning i Østsiden og flere mindre Gravninger, deriblandt tre mindre Huller paa den østlige Side nær ved Toppen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 22 m.; Foden afpløjet, men tilgroet.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen måler ca. 5,0 x 25,0 x 22,0 m. i NS-lig retning. Den er lidt uregelmæssigt hvælvet; skyldes sikkert erosion/ældre kreaturskade. Nu græsgroet samt buskads mod SV, god pløjeafstand. Samme beliggenhed som 3522-8 ca. 225 m. fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj i højgruppe højt i terræn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)