Øster Stillinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-54

Fredningsnr.
35227

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/10 1855, godsejer A.W Bech, Valdbygaard. Høj, 3,5 x 18 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 10-12' høj, c. 55' bred. Fuldstændig bevaret, bortset fra et Skred i Nordsiden, hvori ses 6 staaende, 4 faldne Randstene. Markfladen udenom Højen sænket ved Pløjning. Det upløjede Areal, hvorpaa Højen staar, er firsidet, mod Nord 70' langt, mod Vest og Syd 55'; mod Øst støder det op til Skeldiget. Fredet; Fredlysningen thinglæst 16 Oktober 1855. MS. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/2 x 18 .

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 5,0 x 20,0 x 20,0 m. Den er nogenlunde jævntrundet og hvælvet. I Ø-siden er det yderste af højfod dækket af gammelt skeldige, hvor der ligger nogle mindre dynger af marksten. Den er bevokset med 1 træ og buskagtige småtræer samt græsser. Beliggenhed (men anden ejer) som 3522-8 ca. 250 m. fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj i højgruppe, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)