Øster Stillinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-56

Fredningsnr.
352211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Langdysse 8 x 55 m. Ingen høj. Rester af to kamre: Af det sydlige 3 bæresten. hvoraf kun 1 på plads, af det nordlige 2 bæresten, hvoraf 1 væltet. Randsten: S 5, Ø 43, N 3, V 41. Smukt mindesmærke. Træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Egebeplantet Langdysse. Retning Nord-Syd. 172' lang, 25' bred. Jordhøjningen ringe (næppe synderligt over 1'), uregelmæssig. Af Randstene findes: i Sydenden 3 staaende eller skredne, 2 faldne; Østsiden 34 staaende, 9 faldne; Nordenden 3 faldne; Vestsiden 16 staaende, 22 faldne. - 36' fra den sydlige Ende henligger 6 Stenblokke, Rester af et forstyrret Kammer af meget store Dimensioner, antagelig med Retning Nord-Syd. 67' fra den sydlige Ende 2 store flækkede Stenblokke, rimeligvis ogsaa angivende en ødelagt Gravs Plads. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 8 x 55 m.; ingen Høj. Rester af to Kamre. Af det sydlige 3 Bæresten, hvoraf kun 1 paa Plads, af det nordlige 2 Bæresten, hvoraf 1 væltet. Randsten S.5. Ø. 43, N. 3, V. 41. Smukt Mindesmærke. Træbevokset. [[Beplantning ryddes 259/41]].

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse N-S, 1,4 x 55,0 x 8,0 m. Der er lidt højrest, ca. 0,4 x 55 x 8 m., især ved Ø-lige randsten. 2 kamre tidligere? Ca. 1/3 fra S-enden findes et forstyrret kammer med 2 lange bæresten mod Ø og V og 2 mindre mod N og S; mod N er det måske 1 tærskelsten? Rest af afvæltet dæksten mod SV rager ca. 1 m. op over højen. Kistens størrelse uvis. Ca. 10 m. N herfor, lidt S for midten, findes en lavning med 2 større, sprængte stenstykker, den V-lige med kilehuller - fra dæksten? Randsten. Den er tilplantet med egetræer langs randstenene, alder 50- 100 år? Ligger ca. 300 m. fra landevej vinkelret på Langebjerg (ås) og å. Åen er nu reguleret længere mod S, det gamle å-leje anes mod SØ. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse mellem ås og å. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)