Glohøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-59

Fredningsnr.
352127

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/6 1873, skænket til fredning af hofjægermester A.V. Bech til Valdbygaard. Afmærkn.: MS 1888. "Glohøj", 2 x 14 m. Firkantet afgravet med flad top.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Glohøj", paa høj Bakkeflade. Affladet i Toppen, afgravet og afpløjet til alle Sider, saa at den har Form af en firsidet Pyramidestub. Højens Tværmaal i Øst-Vest 44', i Nord-Syd 48'; dens Højde maalt fra den vestlige og sydlige Side 5 til 6'; mod Øst og Nord er den omgivende Markflade betydelig sænket ved Pløjning. Fredet under 17 Juni 1873. MS. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Glohøj", 2 x 14 m, firkantet afgravet med flad Top.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Glohøj", 2,0 x 17,0 x 17,0 m. Høj, firkantet afgravet med flad top. Topfladen ca. 6 x 8 m. Omdannelsen af højen er sket i gammel tid. Lige Ø for højen er en delvis bevaret hollandsk vindmølle. Løs bænk på toppen. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er mishandlet, men der er flot udsigt og tilsyneladende tinglyst adgang. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)