Ugledysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-62

Fredningsnr.
352126

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/10 1893, gdr. Niels Ebbesen Hansen. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1893, ved Blom. Ugledysse, dyssekammer af 5 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæk- sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse uden Stensætning, ovenpaa lav Bakkeflade. Kamret dannes af 2 Endesten, 4 Sidestene (2 i hver Side) med en Overligger, der hviler paa sin oprindelige Plads. Kamrets Retning Nordnordøst-Sydsydvest; dets Længde c. 5', dets Bredde mod Nord 1'10", mod Syd 2'4". Den nordlige Endesten er skreden lidt indad, den sydlige Endesten, der er c. 9" lavere end de andre, staar ikke mellem Sidestenene, men udenfor deres Ende. Overliggeren nu c. 5' lang (omtrent Halvdelen, fra Syd, er bortsprængt), dens Bredde c. 6 1/2', dens Tykkelse 3'8"; paa dens Overside findes en indsleben skaalformet Fordybning, og c. 4 forvitrede Fordybninger, der skønnes ogsaa at være indslebne. Kamret har været tømt, men er nu næsten fyldt med Sænkesten. Fredet under 3. Oktober 1893. MS. Se Planche 44. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ugledysse", Dyssekammer af 5 Bæresten, 1 Tærskelsten, 1 Dæksten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Ugledysse". Dyssekammer i lille højrest, 1,8 x 2,7 x 2,2 m. Rektangulært kammer orienteret N-S bestående af 5 bæresten + 1 stor sten foran den åbne S-ende. Stor dæksten. Bærestenene vender kløvede sider indad. På toppen af dækstenen er der en enkelt skålformet fordybning. Ved kammeret er en gammel hyld. En del marksten omkring kammeret. Ejeren (brugeren?) lovede at fjerne dem ved lejlighed (kun de løse sten). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)