Kjelstrup
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-63

Fredningsnr.
352128

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Langdysse, 31 x 10 x 1 m. 2 kamre med dæksten, det østre af 4, det vestre af 5 bæresten; længst mod V 3 sten, ant. af et 3. kammer. Randsten: N 11, Ø 4, S 12, vestenden ned- styrtet af klinten. Højens overflade noget ujævn. Matr.nr. 11b: Høj i skel til Keldstrup, matr.nr. 9b.
Undersøgelsehistorie  (19)
1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Retning Vest-Øst. Den vestlige Ende er skreden i Havet, det bevarede Stykkes Længde 98', Bredde mod Øst 30 1/2', mod Vest 32'. Jordhøjningen uregelmæssig, indtil 3' høj. Af Randstene findes: i Nordsiden 10 staaende eller skredne, 4 faldne; i Østenden 3 staaende (heraf er den midterste 6 1/2' høj), 1 skreden; i Sydsiden 12 staaende eller skredne. 67' fra Østenden findes tværs over Jordhøjningen 1 staaende og 2 skredne Stene, tydende paa oprindelig Afslutning af Langdyssen paa dette Sted (den staaende Sten er 5' høj). - 46' fra Østenden et firsidet uudgravet Kammer, med Retning Vest-Øst, dannet af 4 ligehøje Bærestene, som naa op i Jorfyldens Overflade, og en Overligger, der hviler paa sin oprindelige Plads. Kamret er c. 5' langt; Overliggeren 9 1/2' lang, 6 1/2' bred, 2'4" tyk. 78' fra Østenden, i den antagelig senere tilbyggede Del, et firsidet halvtømt Kammer, med Retning omtrent Vest-Øst, dannet af 5 omtrent lige høje Bærestene (2 i Sydsiden, 1 i Nordsiden, 1 for hver Ende) og en Overligger, som hviler paa sin oprindelige Plads. Kamrets Længde 4'9", Bredde 2'. Bærestenene rage 1'-2' op af Jorden; Overliggeren er 8' lang, 6' bred, 4' tyk. - I Langdyssens vestlige Ende tre opretstaaende Stene, hvis oprindelige Orden ikke skønnes. Fredet under 13. December 1881. MS. Se Planche 45-46. Bevoksning: 1983: Græs

1917 Museal udgravning
Journal nr.: 314/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 31 x 10 m., 1 m. høj; 2 Kamre med Dæksten, det østre af 4, det vestre af 5 Bæresten;[[*]](længst mod V. 3 Sten, ant. af et 3. Kammer.) Randsten: N. 11, Ø. 4, S. 12; Vestenden nedstyrtet af Klinten. Højens Overflade noget ujævn.[[*)j.1177/ 60 om nedskridning]].

1946 Privat udgravning
Journal nr.: 676/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Marken N.f. denne Langdysse Boplads fra Yngre Stenalder.

1946 Genstand givet til museum
Journal nr.: 676/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Diverse vind og vanderosion
Journal nr.: 1177/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1177/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Disse 3 stene [fra langdyssens vestlige ende, ant. rester af af et tredje kammer] skredet ud ml. 1893 og 1940.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 1,5 x 32,0 x 12,0 m. Orienteret Ø-V. V-enden styrtet i havet. Randsten: N 12; Ø 4; S 11. Mellem de 2 kamre går en række på 3 sten tværs over højen. V-lige kammer: Ø-V. Bygget af 5 bæresten (2 i S-siden) og 1 stor dæksten. Kammeret er tømt. Ø-lige kammer: Ø-V. Bygget af 4 bæresten og 1 dæksten. Kammeret er tømt. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse med dramatisk beliggenhed. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Kjeldstrup; stenalder; A29738-44.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)