Kjelstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-64

Fredningsnr.
352129

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Høj, 1 x 18 m med kammer af 7 bæresten og 2 dæksten, åbent mod N; lidt nordligere 2 store sten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ved Afgravning beskadiget lav Høj med uregelmæssig Overflade, indtil 5' høj, i Nord-syd 45' bred, i Øst-Vest 50' bred. Mod Sydvest ses Toppene af 5 Randstene. - I Højens sydlige Del Rest af en vistnok tømt Jættestue med Retning Nord-Syd, nemlig: mod Vest 3, mod Øst 3 Sidestene og to paa dem hvilende Overliggere. Kamrets Bredde 5'9", det bevarede Stykkes Længde 11'. - 5 1/2 nordligere ses i Jordskorpen to lignende Overliggere, dækkende en Strækning af 12' i Retningen Sydsydvest-Nordnordøst det lader sig ikke umiddelbart skønne, om de høre til samme Jættestue som de førstnævnt Rester. Fredet under 13/12 1881. MS. Se Planche 47. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1933 Museal besigtigelse
Journal nr.: 247/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 18 m., med Kammer af 7 Bæresten og 2 Dæksten, aabent mod Nord; lidt nordligere 2 store Sten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med noget uregelmæssig overflade. Heri et kammer; antagelig en jættestue, orienteret N-S, hvoraf den S-lige del kan være udgravet. 4 dæksten. I nordkanten af nr. 2 fra S er boret 2 huller. 10 bæresten ses. I givet fald mangler en dæksten midt på kammeret. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)