Kjelstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-65

Fredningsnr.
352130

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer af 5 bæresten og 1 afvæltet dæksten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomt Gravkammer, med Retning Vest-Øst, dannet af 5 Bærestene (2 i hver Langside, 1 mod Vest), aaben i Øst. Indgangsstenen mangler; en mod Nord afvæltet, noget beskadiget Sten er antagelig Overliggeren. Kamrets Længde 6'; dets Bredde mod Vest 2'7", paa Midten 3', mod Øst 2'; dets Dybde 3 1/2'. Fredet under 17. Juli 1888. MS. Se Planche 30. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 Bæresten og 1 afvæltet Dæksten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af høj (langhøj?), 0,5 x 15,0 x 7,0 m... Orienteret ca. NV-SØ. Heri et rektangulært dyssekammer, orienteret ca. Ø-V, bestående af 2 bæresten i hver side og 1 gavlsten mod V, Ø-enden er åben; her ligger en nyere bunke sten. N for kammeret 1 afvæltet overligger. Kammerets indre mål: 1,75 x 0,65 m., dybde 0,95 m. I kammeret står en hyld. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)