Kjelstrup

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-66

Fredningsnr.
352131

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse 24 x 9 x 1 m med 2 kamre; det sydlige af 4 bære- sten og afvæltet dæksten, det nordlige af 3 bæresten og 1 dæksten. Randsten: N 5, Ø 10, S 4, V 11.
Undersøgelsehistorie

1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Retning Sydøst til Syd - Nordvest til Nord. 78' lang, 30' bred. Jordhøjningen ringe, uregelmæssig. Af Randstene findes:i Nordenden 4 staaende (den midterste 3'8" høj) 1 falden; i Østsiden 9 staaende, 5 faldne; i Sydenden 1 staaende, 2 faldne; i Vestsiden 11 staaende, 4 faldne. - 17' fra Nordenden et tomt firsidet Kammer(Retning omtrent VestsydvestØstnordøst) næsten helt oven Jorde, dannet af 3 Bærestene med en paa den oprindelige Plads hvilende Overligger; Indgangsstenen mangler.Kamrets Længde 6'3"; dets Bredde mod Vest 3'9", mod Øst 2'3"; dets Dybde 3'4". Overliggeren 8' lang, 6' bred, 3'8" tyk. - 54' fra Nordenden et tomt firsidet Kammer med Retning Nordnordvest-Sydsydøst, dannet af 4 ligehøje Bærestene, hvis øvre Rand naar op i Jordskorpen; Overliggeren afvæltet. Kamrets Længde 5'4", Bredde 2' - 2'4", Dybde til den nedskredne Fyld 2 1/2'. Overliggeren 6 1/2' lang, 6' bred, 1 1/2' tyk. Øst og vest for dette Kammer ses indenfor den store Stensætning to Rækker mindre Stene parallele dermed, mulig Rester af en særlig (ældre?) Stensætning hørende til det sydlige Kammer, nemlig mod Øst 2 staaende, mod Vest 7 staaende, 1 falden Sten; denne Stensætnings Bredde c. 18 1/2'. Fredet under 13. Decbr. 1881. MS. Se Planche 48. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 24 x 9 m., 1 m. høj, med 2 Kamre; det sydlige af 4 Bæresten og afvæltet Dæksten, det nordlige af 3 Bæresten og 1 Dæksten. Randsten: N. 5, Ø. 10, S. 4, V. 11.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 0,7 x 26,0 x 16,0 m.. NV-SØ. Randsten: NV 5; NØ 16; SØ 3; SV 9. Omkring det S-lige kammer ses 10 sten i højoverfladen, der synes at danne en indre ramme. N-lige kammer: Rektangulært, Ø-V. Bygget af 3 store sidesten og 1 meget stor dæksten. Åbent i Ø. Indvendige mål: 1,9 x 0,7 m., udvendig højde: 1,9 m. Ca. 2 m. S for kammeret ses toppen af en sten i højoverfladen. S-lige kammer: Rektangulært, NV-SØ. Bygget af 4 sten samt 1 dæksten, der er væltet skråt af. Indvendige mål: 1,2 x 0,55 m., dybde 0,45 m. I kammeret er en hyld. Dyssens SV-hjørne skæres af en sti, der muligvis går hen over en randsten. ** Seværdighedsforklaring ** Flot N-kammer, ellers ikke bemærkelsesværdig. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Besigtigelse af langdyssen d. 04.09.1984, hvor det konstateredes, at slidskaderne fra den sti, som skærer dyssens SV-lige hjørne, ikke er særlig omfattende og restaurering derfor ikke er nødvendig. Den omgivende høj er ret tilgroet og bør plejes, da fortidsmindet iøvrigt er i god stand og besøges en del af de omkringboende sommerhusgæster. Samme dag samtale med Lars Bang fra Fredningskontoret for Vestsjællands Amt i Sorø, som gerne ville tage sig af sagen vedr. pleje. Svend Hansen. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Herredstegninger