Hyllehøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-67

Fredningsnr.
352132

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/6 1873, skænket til fredning af hofjægermester A.V. Bech til Valdbygaard. Afmærkn.: MS 1888. Høj med jættestue 2 x 15 m. Af gangen ses 4 dæksten; kam- ret helt forstyrret; 13 større sten ses. Hyld og stor vild rose. 4 randsten i nord. Besked om istandsættelse til Danmarks Naturfredningsforening.
Undersøgelsehistorie  (10)
1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, noget beskadiget Høj (med Jættestue), nu c. 7' høj (oprindelig højere), i Nord-Syd 52' bred, i Øst-Vest 46' bred, i Nordsiden ses 12 tildels faldne Randstene. I Højens Top ligge blottede Rester af en Jættestue. Kamrets Retning omtrent Sydvest - Nordøst. Med Undtagelse af den sydvestlige Endesten, der staa paa Plads, og de nærmeste Sidestene i Sydøstsiden, der ere lidt forskudte, ligger alle de til Kamret hørende Stene (med de nævnte ialt 13) forslæbte i Uorden. Længden skønnes at have været mindst 17', bredden mindst 5 1/2'. Kamret har antagelig været helt udgravet. Gangen skønnes at være uforstyrret. Dens fire Dækstene ligger paa Række i Retning Sydøst-Nordvest over en Strækning af 12 1/2' ned ad Højens sydøstlige Side; Gangens hele Længde 15 1/2'; af dens Sidstene ses i Nordøstsiden 3, i Sydvestsiden 1. Fredet under 17 Juni 1873. MS. Se Planche 49. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue, 2 x 15 m.; af Gangen ses 4 Dæksten; Kamret helt forstyrret, 13 store Sten ses. Hyld og stor, vild Rose. 4 Randsten i Nord.

1956 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 950/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 950/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hyllehøj", 1,7 x 24,0 x 22,0 m... Høj med forstyrret jættestue. Af kammeret ses 3 store dæksten og 15 mere eller mindre udvæltede bæresten i højoverfladen. Gang mod SØ med 4 dæksten samt 1 sten, der lukker gangen. Langs den N-lige højfod ses 11 randsten. Højfoden synes lidt afskåret i gammel tid til alle sider. Højen er under pleje. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)