Næsby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-73

Fredningsnr.
36212

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/6 1873, skænket til fredning af hofjægermester A.V. Bech til Valdbygaard. Afmærkn.: MS 1894 ved løjtnant Lassen. Høj, 2,5 x 23 m. SV-side stejlt afgravet. Lidt tjørn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To [sb.73-74] velbevarede runde Høje, paa et langstrakt højt Bakkedrag "Lundbakken" med Retning omtrent Øst-Vest. Den østlige Høj [sb.73], 42' bred, 5' høj. Det upløjede Areal 62' bredt. Fredlyst under 17 Juni 1873. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 23 m.; SV.Siden stejlt afgravet. Lidt Tjørn.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca.2,5 x 25 m og er regelmæssigt rundet og hvælvet i den sydlige del, den nordlige del er helt tilvokset. Der er lagt korn ud til vildtet, og der ligger nogle mellem store stendynger mod SØ og SV. Den findes højt i terræn, nær anden høj, ca. 250 m til vej. Efter markskel ser højen ud til at høre til gården langs mosegård mod Ø, talte der med håndværkere- ejer ikke tilstede (gården er ved at blive ombygget) Ejer: Entreprenør Flemming Jensen Strandvejen 165 Slagelse tlf: 03-532424 Ekstra note påklistret : Ejer ikke truffet hjemme, lige lovlig mange marksten, 1 dynge på kanten. ** Seværdighedsforklaring ** Høj, højt på bakke Bevoksning: 1984: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)