Næsby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-74

Fredningsnr.
36211

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/6 1873, skænket til fredning af hofjægermester A.V. Bech til Valdbygaard. Afmærkn.: MS 1894, ved løjtnant Lassen. Høj, 2 x 20 m ret flad. Foden afpløjet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To [sb.73-74] velbevarede runde Høje, paa et Langstrakt højt Bakkedrag "Lundbakken" med Retning omtrent Øst-Vest. Den vestlige [sb.74] Høj, 3 1/2' høj, 45' bred. Det upløjede Areal 58' bredt. Fredlyst under 17 Juni 1873. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m.; noget flad; Foden afpløjet.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 2 x 20 m og er nogenlunde jævnt rundet og hvælvet. Der findes rævegrav mod S ved fod. Bevokset med buskagtige træer, buske og græs. Der anes enkelte randsten hist og her, samt enkelte marksten. Den findes højt i terræn, nær anden høj, ca. 250 m til vej. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret høj, højt på bakke. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)