Saltstenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-76

Fredningsnr.
36213

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/6 1873, skænket til fredning af hofjægermester A. Bech til Valdbygard. Afmærkn.: MS 1893, ved løjtnant Lassen. Høj, 1,25 x 15 m. Ø for toppen en stor, oprejst sten. Efter besigtigelse 1962: Høj, ca. 1,5 m høj og ca. 25 m i tværmål. På top en stor oprejst stenblok. Granitfrednings- sten anbragt nederst på siden mod vest.
Undersøgelsehistorie  (12)
1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/2' høj, 50' bred med en opret Sten 17' fra Højens Østside. Stenen, der kaldes "Saltstenen", er c. 4 1/2' høj, c. 3 1/2' bred. Fredlyst under 17 Juni 1873. Se Planche 50. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 x 15 m.; øst for Toppen en stor, oprejst Sten.

1947 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 729/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
15 m SSØ. derfor skal der have ligget en stensat Grav. Flintdolk.

1947 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 729/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1974 Museal udgravning
Journal nr.: A 5896
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1974 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 619/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1974 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 619/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 1,25 x 15 m med en lidt diffus fod. Ser nogenlunde jævnt rundet og hvælvet ud. Der står en stor sten lidt NØ for midten, rager ca. 1,40 m op. Findes i have -højen er vildt voksende i have, bygningen velholdt. Findes ret skjult af bevoksning i have, ca. 10 m fra landevej. Ejer: Uffe Hansen (talte med rengøringsdame) Bildsøvej 175 Slagelse Bevoksning: 1984: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)