Halskov Overdrev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040308-2

Fredningsnr.
36201

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 30 x 8 x 1 m. Randsten: V 2 v., N 17 (1 v.), Ø 4 (3 v.), S 18 (3 v.). 2 kamre, det vestlige dannet af 4 bære- sten uden dæksten, det østlige af mindre sten, uden dæksten. Græsklædt, delvis kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Længderetning Øst-Vest. Bredde 24', Længde mindst 78' (den østlige Ende ubestemmelig paa Grund af Ophobning af Marksten); Jordfyldens Højde 3'. - 58' fra den vestlige Ende en Gravkiste (Længderetning Øst-Vest), hvis Sidevægge tildels ere dannede af 2 Lag Sten; 4' lang, 2' bred, 2' dyb; synes helt udgravet. 38' fra den vestlige Ende en anden Gravkiste (Længderetning Øst-Vest), liggende usymmetrisk i Langdyssen (10' fra Sydsidens Randsten); hver af dens 4 Sider dannes af en stor Sten; Kistens Længde 4 1/2', Bredde 1'10", Dybde 2'. I Langdyssens vestlige Ende synes der at have været flere Grave. - Se Planche 9. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1892 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 30 m. l., 8 m. br., 1 m. h. Randsten: Mod V. 2 (væltede), mod N. 17 (1 v.), mod Ø. 4 (3 v.), mod S. 18 (3 v.). 2 Kamre, det vestlige dannet af 4 Bæresten uden Dæksten, det østlige af mindre Sten, uden Dæksten. Græsklædt, delvis kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse Ø-V. Den måler 33 x 10 x 1,5 (1,2) m, (ca.30 x 8 m indenfor randsten.) Der er ingen synlige kamre, antagelig tildækkede/groede- intet tegn på, at de er fjernede. Randsten V 2, N 17, Ø 4, S 18. Højen er ret tilvokset og der ligger en del grene på højen. Den ligger på bakkehæld neden for større bakker mod S. Der findes ret ujævne markveje, afstand ca. 300 m og 1 km til offentlig vej. Kunne ved pleje blive ØØØ Ejer: M. Winkler Krusesminde Pr. Korsør ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i åbent landskab, nær kysten. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)