Afd.33
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040308-7

Fredningsnr.
37212

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/11 1890, ved byrådet. Runddysse 12 x 1,5 m. Flere mindre randsten ses. Kammer dan- net af 3 bæresten og 1 dæksten. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1890 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, fredet ved Deklaration af 24 November 1890. Se Planche 10 A. [På F-listen: Afd. 33]

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 12 m. i Diam., 1.5 m. h. Flere mindre Randsten ses. Kammer dannet af 3 Bæresten og 1 Dæksten. Træbevokset i Skov.

1972 Museal besigtigelse
Journal nr.: 476/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På den nordlige sidesten findes i hvert fald 8 skåltegn.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 2,5 x 18 m. Højen måler ca. 1,5 x 16 x 16 m med en lidt uregelmæssig højside (efter gamle stød / erosion). Der fører en lidt nedslidt sti henover højens N-V side, diffus fod. I midten er en større hulning med et aflangt kammer med åbning mod NØ, 1 lang bæresten N, 1 lang S, 1 kortere SV, 1 gangsten SØ og 1 tærskelsten ? NØ. Det ser ud til der mangler 1 gangsten mod NV (er det "tærskelstenen" der er forskubbet ?). Indre mål ca. 1,7 x 0,6 m, 1 stor, forvitret dæksten, der rager ca. 1 m op over højen. 1 skåltegn på den NV'lige bæresten. Den er uden bevoksning på stierne og rundt om kamret, ellers tilgroet med ældre løvtræer og ramsløg i ældre bøgeskov samt lidt buskads. Den ligger højt i terræn. Muligvis 8 randsten (anes mod N-NV-V). Mellem dæksten og nordlige bæresten er en mindre indskudt sten. Ligger ved skovsti, ca. 75 m til offentlig vej - skoven hindrer længere udsyn. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse i ældre løvskov, ret højt i terræn, nær kysten.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)