Afd.29
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040308-8

Fredningsnr.
37213

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/11 1890, ved byrådet. Langdysse 40 x 7 m uden jordhøjning. Randsten: S 28, N 28, V 2, Ø 3. Kammer dannet af 3 bæresten og dæksten. I skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, fredet ved Deklaration af 24 November 1890. Se Planche 10, C. MS. [På F-listen: Afd. 29] Bevoksning: 1984: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 40 m. l., 7 m. br., uden Jordhøjning. Randsten: Mod S. 28, mod N. 28, mod V. 2, Mod Ø. 3. Kammer dannet af 3 Bæresten og Dæksten. I Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den måler ca. 0 x 40 x 7 m (ingen højrest). Den har en næsten intakt randstenskæde, alle oprejste nu. Randsten S 28, N 28, V 2, Ø 3, ser restaureret ud med nogle flækkede mindre (indsatte?) randsten. N og V for dyssen ses 2 større sten, manglende randsten ? Kamret findes ca. 1/3 fra V-enden og består af 3 bæresten til aflangt kammer, åbning mod V og 1 kløvet dæksten over, ca. 1,6 m over terræn. Den sydlige bæresten flækket foroven, kamret ser også "restaureret" ud. Indre mål 1,2 x 0,6 m. Ø-V. Langdyssen er uden vegetation / græsbevokset, ligger i gammel bøgeskov med træer ca. 2 m fra højfod. Der fører en sti hen over højen i Ø-V'lig retning. Højt i terræn, ca. 40 m fra offentlig vej, hvor der er parkeringsmulighed. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)