Taarnborg Gods
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040308-28

Fredningsnr.
36214

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse 12 m i diam. 2 m høj. 14 randsten (delvis væltede). Kammer ses ikke. Kratbevokset i ager. Tilføjelse april 1986 (NMI j.nr. 2937/80): På 2 sten i den sydøstre del af højen er konstateret skåltegn.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, liggende paa et langstrakt Højdedrag 33' i Tværmaal; Jordfylden har oprindelig været c. 4' høj, men synes nu højere, da den oprindelige Jord er sænket ved Afgravning og Pløjning. Af Randstenene, der rage op af Jorden indtil en Højde af c. 3', ere c. 10 bevarede; Resten borført. - I Jordhøjens Midte ses en Fordybning, Rest af det fuldstændig forstyrrede Gravkammer. Fortjener ikke af fredslyses.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 12 m. i Diam., 2 m. h. 14 Randsten (delvis væltede). Kammer ses ikke. Kratbevokset i Ager.

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2937/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Den måler ca. 2 x 12 m og er helt tilgroet med brombær, vildrose og slåen samt enkelte buske, hvad der gør beskrivelsen meget vanskelig. Der anes randsten, og mod V findes flere ret store sten, fra forstyrret grav/eller marksten ? Toppen er (de få sandsynlige steder) lidt ujævn. Den ligger på østsiden af aflang bakke, god pløje afstand. Den findes 10 m fra markvej og 300 m fra landevej. Kunne ved pleje blive *** ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse på aflang bakke.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)