Trathøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040309-10

Fredningsnr.
37222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1986: Høj, "Trællehøj", ca. 3 m høj og 7 x 9 m stor. Største længde i N-S retning. Stejle højsider. I SV en sten. I ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1893 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordhøj, "Trathøj" ["Trællehøj"], paa høj Bakkeflade, beskadiget ved Afgravning paa alle Sider. 8' høj, 38'i Tværmaal. I den vestlige Side ses talrige større og mindre Stene, som skønnes at høre til Højens Stenkærne. Paa Toppen et Generalstabsmærke. (Efter Meddelelse skal der være kørt flere Læs Jord af Højen og derved fundet Bronzesager). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1910 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 155/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Se også journ.302/10].

1910 Sløjfet ved land- og skovbrug
Journal nr.: 155/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Høj, 2.5 x 7 m. Stejle, delvis tilgroede Kanter. Græsklædt, delvis træbevokset i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Trællehøj. C-høj. Højen måler ca. 3 x 9 x 7 m i N-S'lig retning og er ret spids kegleformet med rektangulær grundplan og ret lige sider, der skråner til en lille aflang topflade, hvor der anes en sten mod SV. Den er tilvokset med enkelte mindre buske og græs/blomster. Højt i terræn, nær en skråning mod Ø, ca. 175 m fra landevej. Højen er større end tidligere beskrevet og kan godt have en velbevaret centralgrav. Ældre telegraflinie i skel mod Ø, ca. 50 m's afstand. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Højrest højt i terræn, nær ådal. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2977
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2977
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. "Trællehøj", ca. 3 m høj og 7 x 9 m stor. Største længde i N-S retning. Stejle højsider. I SV en sten. I ager.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 155/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 155/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 155/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)