Hulehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040310-1

Fredningsnr.
34238

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj med jættestue "Hulhøj" 4 x 26 m; mindre indsænkning fra N og S større afgravning mod Ø. Af kamret er 5 dæksten i række fra N til S østligere ses en sten for gangen (?).
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Træbevoxet Høj med Jættestue, "Hulehøj" ["Hulhøj"]; c. 8' høj, c. 60' i Tværmaal. En større Afgravning af Foden mod Øst, en gravet Indsænkning fra Nord- og Sydsiden ind til Jættestuen samt flere mindre Gravninger have forstyrret den oprindelige Form. I Højens Overflade ligger paa Rad, over en Strækning af 23', i Retning Nordøst-Sydvest 5 indtil 7 1/2' brede Loftstene af en Jættestue, noget forskudte fra den oprindelige Plads. 3 af Bærestenene i Nordvestsiden, den sydvestlige Endesten og 2 af Bærestenene i Sydøstsiden træde frem i Jordskorpen. Udfor den tredje Loftsten mod Sydøst ligger halvt rejst en større Sten antagelig Gangens inderste Dæksten, som med sin indre Side er skreden ned i Kamret. Udenfor den ses i Jordfladen Toppen af to Stene, som skønnes at være Gangens Sidestene, men næppe staa urørte. 3 i Nærheden liggende forslæbte Stene ere muligvis Dækstene fra Gangen. Jættestuen synes at være tømt og derefter delvis sammenstyrtet og jordfyldt. - Efter hvad Egnens Beboere fortælle, ligger en Konge begravet i Højen. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue, "Hulhøj", 4 x 26 m.; mindre Indsænkning fra N. og S., større Afgravning mod Øst. Af Kamret ses 5 Dæksten i Række fra N. til S., østligere ses en Sten fra Gangen (?).

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hulehøj / Hulhøj, 4,5 x 26 m. Jættestue, mål ca. 4 x 26 x 26 m, bevokset med gamle egetræer, hyld og andre mindre træer, krat mod S. Omtrent på midten (nu) ses 5 store sten på række (dæk- sten ?), 1 lodret stående mod N, 1 top af dæksten SØ for den N'lige og 1 udhældende mod SØ, 3 mindre sten ca. 1/2 m uden om denne. Ved den S'lige dæksten ses 2 sten under denne mod V. Stenene ca. 0,5 m over højen. Højen er noget uregelmæssig med ældre indsænkninger mod N og S og afgravning mod Ø, hvor der en ret stejl brink, uden vegetetion under træer. Den ligger på lille bakke i et ret åbent landskab, ca. 40 m fra offentlig vej, mulighed for parkering med mindre bus. Kunne ved forklaring blive ***. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, forholdsvis velbevaret jættestue, i et ret åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)