Herrestrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040310-2

Fredningsnr.
342320

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Skaftelevgård voldsted Voldstedet består af en lav, uregelmæssigt firkantet borg- banke, der er omgivet af en tør grav. Voldstedet er dyrket. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 80 m, i nord-syd ca. 60. Grænsen for det fredede areal forløber som angivet på vedlagte opmåling. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Landbrugsmæssig dyrkning af area- let er tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet og udjævnet Voldsted, "Skaftelevgaard". Bevoksning: 1983: Græs

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted, "Skaftelevgård", 2 x 150 x 100 m ? Dre anes en aflang højning i terrænet i NV-SØ'lig retning, delvist omgivet af lavninger, særligt mod NØ - SØ - SV, antagelig voldgrave. Borgbanken har en ret diffus kontur, mål ca. 1,5 x 60 x 30 m ? Mod SØ er en anden banke, motte ? mål ca. 2 x 25 x 25 m ? adgang fra NV ? Ejeren (på gård v. siden af Histebjergvej) fortalte, at han havde tilladelse til dyrkning, nu græsmark. Der blev af og til pløjet munkestensrester op, kunne ses på banken. Skulle have været "forløberen" for Ødemark Hovedgård, og (man) kunne have sejlet ad Vestermose å til Storebælt - ifølge sagnet, sagde ejeren. Bankerne burde opmåles professionelt ! Vej S og V om anlægget. Strækker sig omtrent fra landevej S (motte ?) til ca. 20 m fra landevej mod NV. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Borgbanker til hovedgård, ret højt i terræn nær Vestermose ådal. Bevoksning: 1983: Græs

1986 Museal udgravning
Journal nr.: 762/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Udgravning foretaget i et samarbejde med Sorø amatørarkæologiklub for at undersøge voldstedets bevaringstilstand, datering og anlæg. Der fremkom rester af en bindingsværksbygning fra middelalderen (1300-1500) samt kraftige fundamenter og brolægning (gulv) fra et stenhus (1500-1700).

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)