Skaftelev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040310-3

Fredningsnr.
342310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tinglyst tekst 1986: *************** Høj, 22 x 22 x 2 m. Af uregelmæssig form, med nedgravninger i toppen. 2 synlige randsten i nordsiden. Græsklædt i have, 5 m fra vej.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2.Umiddelbart syd for Veien fra Skafteløv til Ødemark findes en uregelmæssig rund Høi, omtrent 70' i Tværmaal og 7' høi. Den ujævne og flade Overdel med større Huller og Høininger er ikke oprindelig, men opstaaet ved Afgravning og Borttagelse af Sten. Omtrent i Høiens Midte sees en Del af Fladen af 2 større Sten, maaske Dæksten i uudgravede Kister, og mange større og mindre Sten rage frem af Høiens Jordfyld. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afpløjet rundagtig Jordhøj uden Top, af noget uregelmæssig Form og stærkt beskadiget ved Gravning. Tværmaal c. 70', Højde c. 5'. Ovenpaa Højen ses i Jordskorpen to store Stene, som næppe ligger paa deres oprindelige Plads. - Højen har, efter Meddelelse, været omsat med Randstene i Rundkreds, og oven paa den skal der have staaet to store Stene med en mægtig Overligger, bortfjærnede til Bygningen af Nordruplund 1845. (Jfr. Pastor Vieths Indberetning af 23 Decbr. 1808). Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 20 m., stærkt beskaaret; beplantet, i Have.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Noget uregelmæssig, rundet højning, mål ca. 2 x 22 x 22 m, siderne er nogenlunde hvælvede, med overfladen på toppen er meget ujævn med tilgroede lavninger, fra kreaturer / gravninger. Der står 1 sten i højens N-ende og 1 sekundær ? i kanten mod V foroven og 1 mod S og der anes 1 sten på midten, flere sekundære. Bevokset med ældre løvtræer og græs (nyligt slået). Der er enkelte muldvarpeskud. Ejeren fortalte, at de 3 grave i haven tidligere havde været benyttet til stenbrud for ca. 100-150 år siden. Højen ligger i haves N-hjørne, nær skråning ned til Vestermose å. Ses ikke rigtig på afstand på denne årstid p.g.a. bevoksning ved gården. Ejeren ikke interesseret i besøg på højene. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Stor gravhøj, nær andre mindesmærker, nær skråning ned mod Vestermose ådal. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 22 x 22 x 2 m. Af uregelmæssig form, med nedgravninger i toppen. 2 synlige randsten i nordsiden. Græsklædt, i have, 5 m fra vej.

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.