Skaftelev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040310-4

Fredningsnr.
342311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1986: *************** Langdysse 45 x 14 x 2 m, orienteret NØ-SV. Randsten: 1 i NØ, 5 i NV. Sænkning ved midten, græsklædt i have, 35 m fra vej.
Undersøgelsehistorie  (11)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.3. Tæt syd for foregaaende findes en Langdysse, 140' lang, 36' bred, med Længderetning: Øst til Nord-Vest til Syd. Om Foden sees større Huller, hvor Randstenene ere borttagne. Jordhøien, som er noget afskaaret i den vestre Ende, er paa det høieste Sted omtrent 8' høi; men dens Overflade er ujævn, med flere Spor af mindre Gravninger. I Midten findes et aflangt Hul 10' langt, 5' bredt, 3' dybt. I Jordfylden sees Toppene af flere, store Sten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
C. 45' sydvest for [sb.] Nr. 3 Jordhøjningen af en Langdysse, hvis Stene alle ere bortfjærnede. Retning Øst til Nord - Vest til Syd. Længde c. 140', Bredde c. 27', Højde c. 6'. 55' fra Vestenden i Jordhøjningens Midte en gravet aflang Fordybning med samme Længderetning, Rest af det ødelagte Gravkammer. Efter Meddelelse er i den sydlige Side fundet et Bronzesværd, som senere er bortkommet; om Fundforholdene mindedes intet. (Jfr. Pastor Vieths Indberetning af 23 Decbr. 1808). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1893 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordhøjen af en sløjfet Langdysse, 35 x 9 m., 2 m. høj; ingen Sten. I Have.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, ligger i NØ-SV'lig retning, med NV-enden ca. 5 m fra gravhøj. Den måler ca. 2 x 40 x 9 m og er bedst bevaret i S-enden. Der ses 5 randsten mod V og 1 mod NØ. Der er anbragt 1 mindre stendynge ca. 1 m fra højfod mod V, ellers er højen slået med le ud mod gården. Bad ejer sørge for at stendyngen blev fjernet efter høst. Der er enkelte muldvarpeskud. Ejer og beliggenhed, se 3423-10. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse ved ådal, nær andre mindesmærker. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2771
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2771
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse 45 x 14 x 2 m, orienteret NØ-SV. Randsten: 1 i NØ, 5 i NV. Sænkning ved midten, græsklædt, i have, 35 m fra vej.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)