Skaftelev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040310-5

Fredningsnr.
342312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1986: *************** Langdysse 35 x 10 x 2 m, orienteret N-S. Omformet til haveanlæg. 1 randsten i N. Græsklædt med stensætninger. I have.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.4. Tæt syd for foregaaende ligger en Langdysse 130' lang, 35' bred, med Længderetning Syd til Vest-Nord til Øst. Alle Randstenene ere borttagne. Jordhøien, som oprindelig strakte sig længere mod Nord, er i den nordre Ende 8-9' høi; 35' fra Nordenden er Høien paa en Strækning af 15' to til tre Fod lavere; mod Syd falder den jævnt nedad.

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
120' syd for [sb.] Nr. 4 Jordhøjningen af en Langdysse, hvis Stene alle ere bortførte. Retning Nordøst-Sydvest. C. 125' lang, c. 25' bred, c. 5' høj. En Indsænkning paa tværs af Jordhøjningen c. 72' fra dennes sydvestlige Ende angiver sandsynligvis et udgravet Gravkammers Plads. (Jfr. Pastor Vieths Indberetning af 23 Decbr. 1808).

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordhøjen af en sløjfet Langdysse, 40 x 8 m., 2 m. høj. Omdannet til Stenhøj i Have.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,5 x 34 x 7 m. Dyssen er udformet som et "kunstfærdigt" haveanlæg, der så således ud, da ejeren kom til stedet. Det er en langdysse i N-S'lig retning, der i kanten (hvor randstenene antagelig har stået) er en havesti, der også går midt hen over højen på tværs - den er ret nedskåret i højen, med åbne brinke. Bad ejer om at passe på jordskred. Sti deler dyssen i 2 aflange højninger, hvor den nordlige er udsmykket med mindre, eroderede marksten og den sydlige med mindre "randsten" og enkelte på toppen - antagelig sekundære. Der findes kun 1 sikker randsten og er en større væltet sten i højens NØ-hjørne. Ejer og beliggenhed, se 3423-10. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse, nu haveanlæg, nær andre mindesmærker ved ådal.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2771
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse, 35 x 10 x 2 m, orienteret N-S. Omformet til haveanlæg. 1 randsten i N. Græsklædt med stenlægninger, i have.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2771
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)