Nordrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040310-7

Fredningsnr.
34239

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer med 2 bæresten, hvoraf 1 væltet, og 1 nedskreden dæksten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Stenaldersmindesmærke. Paa Stedet staa to ved Afflækning beskadigede Stene (Sidestene?), hvortil læner sig en tredje (7' lang, 5' bred, 3' tyk), som synes at være en nedskreden Overligger. Den oprindelige Orden skønnes ikke mere. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer med 2 Bæresten, hvoraf 1 væltet og 1 nedskreden Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,8 x 7 x 4 m (kartotekskort mangler). Mål ca. 7 x 4 x 0,5 m, er noget afpløjet og i kanten af højrest, tilgroet med korn. Ingen randsten. På midten er et kammer, nu beskadiget og ret tildækket af mark?sten. Mod S er en større sten (bæresten ?) og 1 m mod N en større skråtstillet sten, antagelig afvæltet dæksten, der rager ca. 1,3 m op over højen. Derimellem ligger løse, større og mindre sten. Den ligger ret højt i et åbent landskab, ca. 200 m til offentlig vej, mulighed for parkering af mindre bus. Ejer på gård V for dyssen. Bad give besked til forpagter om at pløje 1 m fra dyssen fremover og ikke smide flere sten på dyssen - mente nogle sten tidligere var fjernet til fundament til hønsehus. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Dysserest, ret højt i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)